Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare nr.237 din 15.01.202

  Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Bistrita Bârgăului şi abrogarea Hotărârii Consiliului local Bistrita Bârgăului nr. 63 din 27.09.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Bistrita Bârgăului.

 • Proiect de hotarare nr.193 din 10.01.2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2019

 • Proiect de hotarare nr.321 din 17.01.2020

  Proiect hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul Local al comunei Bistrita Bargaului sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatiilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare  in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea hotararii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru prioiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud finantat prin P.O.I.M 2014/2020 si  a Planului anual de evolutie  a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita Nasaud nr.3/17.09.2008

 • Proiect de hotarare nr.42 din 07.01.2020

  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Amenajare zona promenada la Acumulare Colibita, Comuna Bistrita Bargaului”

 • Proiect de hotarare nr.39 din 07-01-2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare zona promenada la Acumulare Colibita, Comuna Bistrita Bargaului

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare nr.237 din 15.01.202

  Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Bistrita Bârgăului şi abrogarea Hotărârii Consiliului local Bistrita Bârgăului nr. 63 din 27.09.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Bistrita Bârgăului.

 • Proiect de hotarare nr.193 din 10.01.2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2019

 • Proiect de hotarare nr.321 din 17.01.2020

  Proiect hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul Local al comunei Bistrita Bargaului sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatiilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare  in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea hotararii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru prioiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud finantat prin P.O.I.M 2014/2020 si  a Planului anual de evolutie  a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita Nasaud nr.3/17.09.2008

 • Proiect de hotarare nr.42 din 07.01.2020

  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Amenajare zona promenada la Acumulare Colibita, Comuna Bistrita Bargaului”

 • Proiect de hotarare nr.39 din 07-01-2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare zona promenada la Acumulare Colibita, Comuna Bistrita Bargaului

 • Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din 06.02.2020
 • Proiect de hotarare nr.127 din 10.01.2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.95 din 09.01.20

 • Proiect de hotarare nr.130 din 10.01.2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de taiere pe anul 2020 de valorificare a masei lemnoase proprietatea UAT

 • Proiect de hotarare nr.270 din 16.01.2020

  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara IG173300246 din 20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2

 • Proiect de hotarare nr.191 din 10.01.2020

  Proiect hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Bistrita Bargaului pe trimestrul IV -2019