Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.13 din 30.01.2020

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.12 din 30.01.2020

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitatea,a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistyrita Nasaud”finantat prin POIM 2014-2020

 • Hotărârea nr.11 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor la licitație, conform listei de partizi nr.95 din 09.01.2020

 • Hotărârea nr.10 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2020

 • Hotărârea nr.9 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotarârea nr.8 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garnție bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea nr.7 din 30.01.2020

  Hotărâre privind implementarea proiectului ”Amenajare zonă promenadă la Acumulare Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului”

 • Hotărârea nr.6 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare zonă promenadă la Acumulare Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului”

 • Hotărârea nr.5 din 30.01.2020

  Hotărâre privind ânființarea Serviciului Voluntar pentru Situșii de Urgență al comunei Bistrița Bârgăului, în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019

 • Hotărârea nr.4 din 30.01.2020

  Hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2019

 • Hotararea nr.3 din 30.01.2020

  Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Bistrita Birgaului pe trimestrul IV-2019

 • Hotararea nr.2 din 30.01.2020

  Hotarare privind reteaua scolara de pe raza comunei Bistrita Bargaului pentru anul scolar 2020-2021

 • Hotararea nr.1 din 09.01.2020

  Hotarare privind utilizarea excedentului in Sectiunea de Functionare le veniturile proprii si Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Veniturui si Cheltuieli al com.Bistrita Bargaului din anul 2019