Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 57 din 13.11.2020

  Privind alegerea viceprimarului comunei Bistrița Bârgăului 

 • Hotărârea numărul 56 din 13.11.2020

  Privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotărârea numărul 55 din 13.11.2020

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • Hotararea nr.54 din 23.09.2020

  Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil-teren și construcție situat în localitatea Colibița numărul 84, Comuna Bistrița Bârgăului,înscris în cartea funciară numărul 26905 și numărul 26904-C1-U2 Bistrița Bârgăului

 • Hotararea nr.53 din 14.09.220

  Hotarare privind numirea d-lui Tomoroga Ioan Dumitru in functia de sef ocol,pentru conducerea si reprezentare legala a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bistrita Bargaului R.A

 • Hotararea nr.52 din 14.09.2020

  Hotarare privind revocarea din functia de sef ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bistrita Bargaului R.A a d-lui dr.ing.Pop Mihai Marius

 • Hotararea nr.51 din 14.09.2020

  Hotarare privind revocarea hotararii nr.40/2020 privind revocarea din functia de sef ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bistrita Bargaului R.A a d-lui ing Pop Mihai Marius

 • Hotararea nr.50 din 14.09.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie,conform listei de partizi nr.3124 din 31.08.2020

 • Hotararea nr.49 din 14.09.2020

  Hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2020.

 • Hotararea nr.48 din 10.08.2020

  Hotarare privind revocarea hotararii nr 38/10.07.2020 privind aprobarea propunerii de schimbarea a destinatiei unui imobil-teren si constructie situat in loc.Colibita nr.84,Comuna Bistrita Bargaului, inscris in cartea funciara nr.26905 Bistrita Bargaului nr.26904-C1-U2 Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.47 din 10.08.2020

  Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al d-lui Rus Nistor inscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat

 • Hotararea nr.46 din 10.08.2020+anexe

  Hotarare privind aprobarea la nivelul comunei Bistrita Bargaului a unor facilitati si masuri fiscale in baza O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,precum sipentru instituirea unor masuri fiscale

 • Hotararea nr.45 din 10.08.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.2826 din 30.07.2020

 • Hotararea nr.44 din 10.08.2020

  Hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire prin licitatie publica a contractelor pentru concesionarea,inchirierea si vanzarea bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.43 din10.08.2020

  Hotarare privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • Hotararea nr.42 din 10.07.2020

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.41 din 10.07.2020

  Hotarare privind respingerea propunerilor de Acte aditionale la contractul privind delegarea prin concesiune  a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C.Supercom S.A. in perioad 20.02.2020-29.06.2020 si aprobarea Actului  Aditional nr.3 la Contractul privind delegarea prin concesiune  a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018.propus de A.D.I Deseuri Bistrita-Nasaud

 • Hotararea nr.39 din 10.07.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie,conform listei de partizi nr.2431 din 26.06.2020

 • Hotararea nr.38 din 10.07.2020

  Hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei Bistrita Bargaului in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud a unui imobil-teren si constructie situat in Colibita nr.84

 • Hotararea nr.37 din 10.07.2020

  Hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara IG173300246 din 20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2

 • Hotararea nr.36 din 10.07.2020

  Hotarare privind aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Bistrita Birgaului,Judetul Bistrita-Nasaud”

 • Hotarare nr.35 din 02.06.2020

  Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

 • Hotararea nr.34 din 02.06.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie,conform listei de partizi nr.1912 din  15.05.2020

 • Hotararea nr.33 din 02.06.2020

  Hotarare privind aprobarea propunerii de alipire a imobilelor inscrise in CF-urile 29157,29138,29179 si CF-urile 29178,29139 proprietatea publica a UAT Bistrita Birgaului

 • Hotararea nr.32 din 14.05.2020

  Hotarare privind aprobarea unor premii pentru rezultate deosebite in domeniul sportului

 • Hotararea nr.31 din 14.05.2020

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • Hotararea nr.30 din 30.04.2020

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.29 din 30.04.2020

  Hotarare privind constituirea fondului de accesibilizare a padurilor proprietate a comunei Bistrita Bargaului, aflate in administrarea Asociatiei Proprietarilor de Padure ”Bistricioara” Ocolul Silvic Bistrita Bargaului

 • Hotarare nr.28 din 30.04.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1646 din 24.04.2020

 • Hotararea nr.27 din 30.04.2020

  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului” Extindere Retea Publica de Apa si Apa Uzata Menajera in Comuna Bistrita Bargaului,jud Bistrita Nasaud

 • Hotararea nr.16 din 30.04.2020

  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Bistrita Bargaului,judetul Bistrita Nasaud

 • Hotararea nr.25 din 31.03.2020

  Hotarare privind atestarea,modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.24 din 31.03.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1422 din 23.03.2020

 • Hotararea nr.23 din 31./03.2020

  Hotarare privind rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF 25007 A UAT-ului Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.22 din 31.03.2020

  Hotarare privind aprobarea propuneriib de dezlipire a imobilelor inscrise in CF 26580,CF 26589 si CF 26594 a UAT-ului Bistrita Bargaului,proprietatea publica a Comunei Bistrita Bargaului

 • Hotararea nr.21 din 09.03.2020

  Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Construire Bloc -16 ap. ANL: ”

  Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,cu regim de inaltime Cth+P+3E, situat in localitatea Bistrita Bargaului,nr.1331B, Jud.Bistrita Nasaud

 • Hotararea nr.20 din 27.02.2020

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, conform listei de partizi nr.1000 din 20.02.2020

 • Hotararea nr.19 din 14.02.2020

  Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrita Bargaului pentru anul 2020

 • Hotararea nr.18 din 14.02.2020

  Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social din Comuna Bistrita Bargaului,conform Legii nr.416/2001, co modificarile si completerile ulterioare

 • Hotararea nr.17 din 14.02.2020

  Hotarare privind atabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local pe anul 2020

 • Hotararea nr.16 din 14.02.2020

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI,ETAPA A II A

 • Hotararea nr.15 din 14.02.2020

  Hotarare privind aprobarea inscrierii definitive a imobilelor terenuri ci si fara constrictii,amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Bistrita Bargaului,inscrise provizoriu in CF

 • Hotararea nr.14 din 14.02.2020

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bistrita Bargaului pe anul 2020

 • Hotararea nr.13 din 30.01.2020

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.12 din 30.01.2020

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitatea,a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistyrita Nasaud”finantat prin POIM 2014-2020

 • Hotărârea nr.11 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor la licitație, conform listei de partizi nr.95 din 09.01.2020

 • Hotărârea nr.10 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea cotei de tăiere pe anul 2020

 • Hotărârea nr.9 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului

 • Hotarârea nr.8 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garnție bancară IG173300246 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

 • Hotărârea nr.7 din 30.01.2020

  Hotărâre privind implementarea proiectului ”Amenajare zonă promenadă la Acumulare Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului”

 • Hotărârea nr.6 din 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare zonă promenadă la Acumulare Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului”

 • Hotărârea nr.5 din 30.01.2020

  Hotărâre privind ânființarea Serviciului Voluntar pentru Situșii de Urgență al comunei Bistrița Bârgăului, în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019

 • Hotărârea nr.4 din 30.01.2020

  Hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2019

 • Hotararea nr.3 din 30.01.2020

  Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Bistrita Birgaului pe trimestrul IV-2019

 • Hotararea nr.2 din 30.01.2020

  Hotarare privind reteaua scolara de pe raza comunei Bistrita Bargaului pentru anul scolar 2020-2021

 • Hotararea nr.1 din 09.01.2020

  Hotarare privind utilizarea excedentului in Sectiunea de Functionare le veniturile proprii si Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Veniturui si Cheltuieli al com.Bistrita Bargaului din anul 2019